Identifikacioni podaci

  • Poslovno ime: Privredno društvo za proizvodnju sadnog materijala SEVEPLANT D.O.O. Kula
  • Status: Aktivno privredno društvo
  • Matični broj: 20999683
  • Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  • Sedište: Opština: Kula | Mesto: Kula | Ulica i broj: Ise Sekickog 30
  • Datum osnivanja: 06.03.2014
  • PIB: 108438437
  • Šifra delatnosti: 0130
  • Naziv delatnosti: Gajenje sadnog materijala